Designed and built with care, filled with creative elements

Dječji dom Maslina Dubrovnik

Tel: 020/ 416-706

Pratite nas

Top
Image Alt

Author: admin

  /  Articles posted by admin

U Dubrovniku, 02. srpnja 2021. godine N A T J E Č A J Za prijam u radni odnos PREDŠKOLSKI ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno puno radno vrijeme UVJETI:       – završen preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja, položen stručni ispit Ispunjavanje odredbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Životopis Domovnica Rodni list Dokaz o stručnoj spremi (diploma) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radni staž) Uvjerenje o nekažnjavanju ne

OSNOVNE  INFORMACIJE O DOMU Dom obavlja djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Dječji dom MASLINA, Dubrovnik. Osnivač Doma je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sjedište Doma je u Dubrovniku na adresi:  Vlaha Bukovca 5, 20 000 Dubrovnik. Dom ima stambenu zajednicu kao dislociranu stambenu jedinicu za korisnike od 18. do 21. godine života, u Mokošici na adresi: Bartola Kašića 17, 20 236 Mokošica. Svrha Dječjeg doma MASLINA Dubrovnik  (u daljnjem tekstu Dom) je pružanje skrbi djeci i

User registration

You don't have permission to register

Reset password