Designed and built with care, filled with creative elements

Dječji dom Maslina Dubrovnik

Tel: 020/ 416-706

Pratite nas

Top
Image Alt

Usluge

  /  Usluge

Vrste usluga

Individualni rad

kontinuirano praćenje emocionalnog i psihičkog razvoja djece

po potrebi individualni rad sa školskom djecom na poboljšanju i usvajanju čitanja, pisanja, razumijevanja teksta

individualna pomoć u savladavanju nastavnog gradiva, prihvaćanju pravilnog odnosa prema osobnoj i društvenoj imovini

poticanje razvoja samosvijesti i odgovornosti svakog djeteta

individualni razgovor

praćenje uspješnosti adaptacijskog razdoblja

praćenje uspješnosti tretmana

sudjelovanje u izradi individualnog plana rada rukovodeći se potrebama i problemima djeteta

iznošenje mišljenja, rezultata testiranja i prijedloga radi primjene odgovarajućih metoda u radu s djetetom

Grupni rad

priprema i vođenje radionica, organiziranje debata, diskusija, parlaonica, prezentiranje prikladnih brošura i literature, određivanje predavanja vezanih uz zaštitu psihofizičkog zdravlja

poboljšanje kvalitete odnosa s vršnjacima, rad na jačanju grupne interakcije i međusobnih odnosa

razvijanje samosvijesti, samopoštovanja i samopouzdanja kod djece i mladih

Savjetodavni rad

informativno-savjetodavni rad, pružanje podrške, educiranje i usmjeravanje

savjetovanje, podrška i pomoć starijoj djeci u donošenju odluka za samostalni život, daljnje školovanje, zaposlenje ili prelazak u organizirano stanovanje uz povremenu podršku

individualni savjetodavni rad po potrebi

pomoć i savjetovanje po završetku srednje škole u cilju što uspješnije profesionalne orijentacije

na kraju osnovnoškolskog obrazovanja pomoć i savjetovanje u odabiru zanimanja

priprema predškolaca za polazak u školu

rad s obiteljima

Psihodijagnostika

provođenje inicijalnog intervjua i psihološko testiranje te retestiranje po isteku odgovarajućeg perioda ovisno o vrsti problema

Terapijski postupci

kognitivno-bihevioralna terapija - prevencija i intervencija poremećaja

Participacija korisnika

Vijeće korisnika - uključivanje korisnika u odlučivanje o pitanjima vezanim uz njihove želje, potrebe i probleme; sudjelovanje u radu Komisije za prehranu

Psihosocijalna podrška

Pomoć obitelji - preventivni i podržavajući rad s rizičnim obiteljima s ciljem jačanja obiteljskih kapaciteta i reduciranja rizičnih faktora

Suradnja sa roditeljima, ustanovama i zajednicom

Dostupnost mreže međuljudskih odnosa i lokalne zajednice

Suradnja sa roditeljima, sa školom, predškolskim ustanovama, CZSS, s kulturnim i zdravstvenim ustanovama, nevladinim i humanitarnim udrugama i vjerskim zajednicama, lokalna TV, radio i javna glasila kontinuirano su prisutna u ustanovi, prate aktivnosti u domu i informiranju javnosti o životu i radu ustanove s ciljem boljeg prihvaćanja i razumijevanja za djecu koja odrastaju u domu; ustanova je uključena u život lokalne zajednice kroz razne aktivnosti i manifestacije

Kroz pružanje navedenih usluga stvaraju se preduvjeti za kvalitetnije življenje i povećanje praktično-osobne, spoznajno-društvene, interesno-kreativne i emocionalno-socijalne kompetencije djece i mladih. Usluge unapređuju pružanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, osobito kroz suradnju i partnerstvo s drugim ustanovama i institucijama. Aktivnosti navedenih programa usmjerene su na prevenciju, osnaživanje korisnika i pružanje podrške (u konačnici i u prevenciji institucionalizacije.

Slobodne aktivnosti

Kulinarska radionica

Dramska radionica

Likovna radionica

Sportska radionica

Moguća transformacija Doma

  • Naglasak na usluge u zajednici koje preveniraju trajni smještaj
  • Poludnevni i dnevni boravak za djecu i mlade
  • Dnevni boravak za predškolsku djecu
  • Privremeni smještaj
  • Prioritet privremenom i kriznom smještaju te uslugama rada s biološkim obiteljima
  • Usluge rada s udomiteljskim obiteljima (promocija i podrška)
  • Razvijati usluge savjetovanja s ciljem pružanja psihosocijalne podrške obitelji

User registration

You don't have permission to register

Reset password