Designed and built with care, filled with creative elements

Dječji dom Maslina Dubrovnik

Tel: 020/ 416-706

Pratite nas

Top
Image Alt

Korisnici

  /  Korisnici

Korisnici

Dom smještava djecu u dobi od 3. do 21. godine života.

Korisnici i kapacitet doma

Kapacitet usluge smještaja je 30 korisnika, i to za djecu školskog uzrasta do 16 korisnika i za djecu od 0-6 godina života do 10 korisnika. Usluga dnevnog/poludnevnog boravka trenutno se pruža za 7 korisnika. Dom pruža uslugu organiziranog stanovanja u dislociranoj stambenoj jedinici za korisnike od 16./18. do 21. godine života, u Mokošici na adresi: Bartola Kašića 17, 20236 Mokošica. Kapacitet organiziranog stanovanja je 4 korisnika.

User registration

You don't have permission to register

Reset password