Designed and built with care, filled with creative elements

Dječji dom Maslina Dubrovnik

Tel: 020/ 416-706

Pratite nas

Top
Image Alt

Djelatnost

  /  Djelatnost

Dječji dom Maslina Dubrovnik

Djelatnost Dječjeg doma MASLINA je pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, primarnim, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima.

Djelatnost

Dom pruža uslugu djeci i mlađim punoljetnim osobama koje imaju i teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja ne može osigurati u Domu kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi. Dom pruža sljedeće usluge:

Usluga smještaja (do 30 korisnika) u dobi od 3 do 18 godina

Usluga poludnevnog boravka u dobi od 3 do 21 godine

Usluga cjelodnevnog boravka u dobi od 3 do 21 godine

Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku u dobi od 16/18 godina do 21 godine

Usluga savjetovanja i pomaganja primarnih ili udomiteljskih obitelji

Usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima

Usluga savjetovanja i pomaganja posvojiteljskim obiteljima

Cilj Doma je osiguravanje sustavne i cjelovite pomoći djeci koja su bila izložena raznim oblicima traumatskih iskustava unutar vlastite obitelji. U brizi o djeci i mladima dominiraju sljedeće značajke:
-djeci i mladima se pruža multidisciplinarna i sveobuhvatna podrška i pomoć u procesu odrastanja i sazrijevanja -krajnji cilj skrbi i pomaganja je osamostaljivanje i ulaganje napora da se u što kraćem roku ostvare uvjeti za povratak djeteta u vlastitu obitelj, odnosno kada nema izgleda za povratak u obitelj, ostvarivanje uvjeta za trajno zbrinjavanje djeteta posvojenjem ili smještajem u udomiteljsku obitelj Za uslugu smještaja Dom osigurava zadovoljavanje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje.
Za uslugu poludnevnog i cjelodnevnog boravka Dom djeci osigurava odgoj, prehranu te brigu o zdravlju, poticanje ne održavanje osobne higijene, provođenje slobodnih aktivnosti i poticanje na strukturirano provođenje slobodnog vremena, a za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima tijekom radnih dana. Dom je javna ustanova, a informacije o uslugama koje pruža i načinu rada i djelovanju dostupne su potencijalnim korisnicima, njihovim obiteljima, nadležnim službama i široj javnosti. Načini informiranja su raznovrsni i prilagođeni potrebama pojedinca i ciljanih skupina kojima su namijenjeni.

User registration

You don't have permission to register

Reset password