Designed and built with care, filled with creative elements

Dječji dom Maslina Dubrovnik

Tel: 020/ 416-706

Pratite nas

Top
Image Alt
  /  Novosti   /  Natječaj za prijam u radni odnos PREDŠKOLSKI ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za prijam u radni odnos PREDŠKOLSKI ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno puno radno vrijeme

U Dubrovniku, 02. srpnja 2021. godine

N A T J E Č A J

Za prijam u radni odnos

 1. PREDŠKOLSKI ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

 1.       – završen preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja,
  • položen stručni ispit
  • Ispunjavanje odredbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. Životopis
 2. Domovnica
 3. Rodni list
 4. Dokaz o stručnoj spremi (diploma)
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radni staž)
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

Prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prijave sa potrebitom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Dječji dom MASLINA

20 000 DUBROVNIK, Vlaha Bukovca 5, s naznakom «za natječaj»

RAVNATELJICA

Iliana Stojanović, dipl. soc. radnica

Napomena: Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama dana 07. srpnja 2021. godine

Post a Comment

User registration

You don't have permission to register

Reset password