Designed and built with care, filled with creative elements

Dječji dom Maslina Dubrovnik

Tel: 020/ 416-706

Pratite nas

Top
Image Alt

O nama

  /  O nama

Dječji dom Maslina Dubrovnik


Dječji dom MASLINA nastavak je najveće humanitarne ustanove koja djeluje u Dubrovniku od 1432. godine kao Dječje nahodište, te Zaklonište muške djece od 1881. godine, Zavoda za žensku djecu 1785. godine i dječje zaklonište od 1894. godine.

O nama

Kao što je nekada Nahodište bilo osobito briga cijelog Dubrovnika, tako je i dječje Zaklonište postalo ustanovom osobite pažnje najuglednijih Dubrovčana. Zatim u listopadu 1944. godine tadašnja Narodna vlast preuzima i dječji dom, odnosno zaklonište za mušku djecu. U ožujku 1947. godine Dom dobiva ime «Ivo Vukušić», te od 1950. godine Dom prima i žensku djecu, a od 1971. godine pri Domu djeluje dječji vrtić i jaslice zatvorenog tipa. Zatim je 1996. godine promijenjen naziv doma u Dječji dom MASLINA.
Dječji dom je najhumanija ustanova osnovana u starom Dubrovniku, stara gotovo 6 stoljeća, i zato se Dubrovnik može podičiti da čuva najstariju ustanovu te vrste u svijetu.

Dom smještava djecu u dobi od 3. do 21. godine života.

Kapacitet usluge smještaja je 30 korisnika

Naša vizija

Stvaranje uvjeta za sigurno djetinjstvo i budućnost djece. Želimo zdravu lokalnu zajednicu u kojoj su obitelj i djeca najvažniji. Zajednicu u kojoj se djeca štite, podržavaju, podučavaju i gdje se brine o njihovom zdravlju razvoju i potiču jake veze s obiteljima.

Naša misija

Razvijanje preventivnih programa podrške obiteljima. Smanjivanje dužine boravka djece u instituciji i njihov povratak u obitelj, odnosno kada nema izgleda za povratak u obitelj pokrenuti postupak koji dovodi do trajnog zbrinjavanje djeteta posvojenjem. Širenje poludnevnog i dnevnog boravka kao izvaninstitucionalnog oblika skrbi o djeci. Uključivanje djece i mladih u život zajednice.

User registration

You don't have permission to register

Reset password