Designed and built with care, filled with creative elements

Dječji dom Maslina Dubrovnik

Tel: 020/ 416-706

Pratite nas

Top
Image Alt

lipanj 2021

  /    /  lipanj

U Dubrovniku, 02. srpnja 2021. godine N A T J E Č A J Za prijam u radni odnos PREDŠKOLSKI ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno puno radno vrijeme UVJETI:       – završen preddiplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja, položen stručni ispit Ispunjavanje odredbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Životopis Domovnica Rodni list Dokaz o stručnoj spremi (diploma) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radni staž) Uvjerenje o nekažnjavanju ne

User registration

You don't have permission to register

Reset password